Hey! Say! JUMP – Hitomi No Screen Single


Aqui esta la descarga del single de Hey! Say! JUMP Hitomi No Screen… (un poco atrasada)

Tracklist
01. 瞳のスクリーン (Hitomi no Screen)
02. 輝きデイズ / Hey! Say! 7  (Kagayaki Days / Hey! Say! 7)
03. Romeo & Juliet
04. 瞳のスクリーン (Original Karaoke)
05. 輝きデイズ (Original Karaoke) / Hey! Say! 7
06. Romeo & Juliet (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI

Johnny’s Idol Ranking… (DUET 09-09)

Revisando algunas páginas… encontré este ranking… aunque un poco antiguo me parece bastante simpático, asi que lo comparto con tod@s…


EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU HERMANO MAYOR…

01. Yabu Kota (HSJ)

02. Sakurai Sho (Arashi)

03. Arioka Daiki (HSJ)

04. Yamada Ryosuke (HSJ)

05. Inoo Kei (HSJ)

06. Takaki Yuya (HSJ)

07. Matsumoto Jun (Arashi)

08. Yaotome Hikaru (HSJ)

09. Ohno Satoshi (Arashi) / Yamashita Tomohisa (NEWS)

10. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Aiba Masaka (Arashi) / Akanishi Jin (KAT-TUN)


EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU HERMANO MENOR…

01. Morimoto Shintaro (Johnny’s Jr.)

02. Chinen Yuuri (HSJ)

03. Morimoto Ryutaro (HSJ)

04. Ninomiya Kazunari (Arashi)

05. Aiba Masaka (Arashi) / Yamada Ryosuke (HSJ)

06. Ohno Satoshi (Arashi) / Tegoshi Yuya (NEWS) / Nakajima Yuto (HSJ)

07. Tanaka Koki (KAT-TUN)

08. Yasuda Shota (HSJ)

09. Ueda Tatsuya (KAT-TUN) / Arioka Daiki (HSJ)

10. Sakurai Sho (Arashi)EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU AMANTE (=^-^=)

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Sakurai Sho (Arashi)

03. Ninomiya Kazunari (Arashi)

04. Arioka Daiki (HSJ)

05. Ohno Satoshi (Arashi) / Chinen Yuuri (HSJ)

06. Matsumoto Jun (Arashi)

07. Yamashita Tomohisa (NEWS)

08. Aiba Masaki (Arashi)

09. Okura Tadayoshi (Kanjani8)

10. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU AMIGO

01. Aiba Masaki (Arashi)

02. Nakajima Yuto (HSJ)

03. Arioka Daiki (HSJ)

04. Chinen Yuuri (HSJ)

05. Yamada Ryosuke (HSJ)

07. Ohno Satoshi (Arashi)

08. Ninomiya Kazunari (Arashi)

09. Maruyama Ryuhei (Kanjani8)

10. Yasuda Shota (Kanjani8)EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU SENSEI (Profesor)

01. Sakurai Sho (Arashi)

02. Yabu Kota (HSJ) / Inoo Kei (HSJ)

04. Akanishi Jin (KAT-TUN)

05. Kato Shigeaki (NEWS)

06. Aiba Masaki (Arashi) / Yamashita Tomohisa (NEWS)

07. Ohno Satoshi (Arashi) / Koyama Keiichiro (NEWS) / Hikaru Yaotome (HSJ)

08. Arioka Daiki (HSJ)

09. Murakami Shingo (Kanjani8) / Yamada Ryosuke (HSJ)

10. Okamoto Keito (HSJ)

EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU SENPAI (Superior)

01. Yamashita Tomohisa (NEWS)

02. Sakurai Sho (Arashi)

03. Matsumoto Jun (Arashi) / Yamada Ryosuke (HSJ)

04. Arioka Daiki (HSJ)

05. Akanishi Jin (KAT-TUN) / Yabu Kota (HSJ) / Takaki Yuya (HSJ)

07. Hikaru Yaotome (HSJ)

08. Inoo Kei (HSJ)

09. Aiba Masaki (Arashi) / Nakajima Yuto (HSJ)

10. Ohno Satoshi (Arashi)

EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU KOUHAI (Discípulo)

01. Chinen Yuuri (HSJ)

02. Morimoto Ryutaro (HSJ)

03. Morimoto Shintaro (Johnny’s Jr.)

04. Aiba Masaki (Arashi)

05. Yamada Ryosuke (HSJ)

07. Nakajima Yuto (HSJ)

08. Ninomiya Kazunari (Arashi)

09. Arioka Daiki (HSJ)EL IDOL QUE ES MEJOR EN CANTO

01. Ohno Satoshi (Arashi)

02. Yamada Ryosuke (HSJ)

03. Tegoshi Yuya (NEWS)

04. Akanishi Jin (KAT-TUN)

05. Shibutani Subaru (Kanjani8)

06. Yabu Kota (HSJ)

08. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Chinen Yuuri (HSJ)

09. Sakurai Sho (Arashi) / Yamashita Tomohisa (NEWS)

10. Nakajima Yuto (HSJ)

EL IDOL QUE ES MEJOR EN BAILE

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Ohno Satoshi (Arashi)

03. Chinen Yuuri (HSJ)

04. Akanishi Jin (KAT-TUN)

05. Matsumoto Jun (Arashi)

06. Aiba Masaki (Arashi)

07. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

08. Masuda Takahisa (NEWS)

09. Sakurai Sho (Arashi) / Ninomiya Kazunari (Arashi)

10. Nakajima Yuto (HSJ)

EL IDOL QUE ES MEJOR HABLANDO

01. Sakurai Sho (Arashi)

02. Koyama Keiichiro (NEWS)

03. Yaotome Hikaru (HSJ)

04. Ninomiya Kazunari (Arashi)

05. Yabu Kota (HSJ)

07. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN) / Yamada Ryosuke (HSJ)

09. Aiba Masaki (Arashi)

10. Nakamaru Yuichi (KAT-TUN)

EL IDOL QUE ES MEJOR ACTUANDO

01. Ninomiya Kazunari (Arashi)

02. Yamada Ryosuke (HSJ)

03. Nishikido Ryo (NEWS/ Kanjani8)

04. Sakurai Sho (Arashi)

05. Matsumoto Jun (Arashi)

06. Yamashita Tomohisa (NEWS)

07. Ikuta Toma

08. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

09. Nakajima Yuto (HSJ)

10. Ohno Satoshi (Arashi)EL IDOL QUE PARECE UN BOKE (NI IDEA A QUE SE REFIERE) NATURAL

01. Aiba Masaki (Arashi)

02. Ohno Satoshi (Arashi)

03. Okamoto Keito (HSJ)

06. Koyama Keiichiro (NEWS) / Yamada Ryosuke (HSJ)

07. Inoo Kei (HSJ)

09. Nakamaru Yuichi (KAT-TUN) / Yasuda Shota (Kanjani8) / Arioka Daiki (HSJ)

EL IDOL QUE PUEDE LEER LA SITUACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

01. Ninomiya Kazunari (Arashi)

02. Matsumoto Jun (Arashi)

03. Hikaru Yaotome  (HSJ)

04. Koyama Keiichiro (NEWS) / Yamada Ryosuke (HSJ)

06. Yabu Kota (HSJ)

07. Arioka Daiki (HSJ)

08. Yamashita Tomohisa (NEWS)

09. Yokoyama You (Kanjani8)

10. Ohno Satoshi (Arashi) / Tanaka Koki (KAT-TUN) / Nakajima Yuto (HSJ)

EL IDOL QUE SE LE DA BIEN LA COCINA

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Matsumoto Jun (Arashi)

03. Nishikido Ryo (Kanjani8 / NEWS) / Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

04. Okura Tadayoshi (Kanjani8)

06. Ninomiya Kazunari (Arashi)

07. Aiba Masaki (Arashi) / Yamashita Tomohisa (NEWS)

08. Ohno Satoshi (Arashi) / Akanishi Jin (KAT-TUN) / Inoo Kei (HSJ)

09. Domoto Koichi (Kinki Kids) / Imai Tsubasa (Tackey & Tsubasa)

10. Nakajima Yuto (HSJ)

EL IDOL QUE SE LE DAN BIEN LOS DEPORTES

01. Chinen Yuuri (HSJ)

02. Aiba Masaki (Arashi)

03. Kamenashi Kazuya / Yamada Ryosuke (HSJ)

04. Tegoshi Yuya (NEWS)

06. Matsumoto Jun (Arashi)

07. Yamashita Tomohisa (NEWS) / Yasuda Shota (Kanjani8)

08. Okamoto Keito (HSJ)

09. Akanishi Jin (KAT-TUN)EL IDOL QUE LUCE BIEN EN UNIFORME ESCOLAR

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Nakayama Yuma (NYCBoys)

03. Nakajima Yuto (HSJ)

04. Arioka Daiki (HSJ)

05. Takaki Yuya (HSJ)

06. Sakurai Sho(Arashi)

07. Chinen Yuuri (HSJ)

08. Yamashita Tomohisa (NEWS)

09. Akanishi Jin (KAT-TUN)

10. Yokoyama You (Kanjani8) / Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

EL IDOL QUE LUCE BIEN EN ROPA TRADICIONAL JAPONESA

01. Matsumoto Jun (Arashi)

02. Yamada Ryosuke (HSJ)

03. Akanishi Jin (KAT-TUN) / Takaki Yuya (HSJ)

04. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

05. Yamashita Tomohisa (NEWS)

06. Yasuda Shota (Kanjani8)

07. Okamoto Keito (HSJ)

08. Koyama Keiichiro (NEWS) / Masuda Takahisa (NEWS)

09. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Shibutani Subaru (Kanjani8)

10. Aiba Masaki (Arashi)

EL IDOL QUE SERÍA UN BUEN PAPÁ

01. Sakurai Sho (Arashi)

02.Yamada Ryosuke (HSJ)

03. Takaki Yuya (HSJ)

04. Matsumoto Jun (Arashi)

05. Ohno Satoshi (Arashi)

06. Aiba Masaki (Arashi)

08. Yabu Kota (HSJ)

09. Arioka Daiki (HSJ)

10. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Yamashita Tomohisa (NEWS)

EL ÍDOLO QUE PARECE SER LLENO DE CONOCIMIENTO GENERAL E INFORMACIÓN

01. Sakurai Sho (Arashi)

02. Inoo Kei (HSJ)

03. Kato Shigeaki (NEWS)

04. Okamoto Keito (HSJ)

05. Yabu Kota (HSJ)

06. Arioka Daiki (HSJ)

07. Ninomiya Kazunari(Arashi) / Nakamaru Yuichi (KAT-TUN)

08. Nishikido Ryo (Kanjani8 / NEWS)

09. Matsumoto Jun (Arashi)

10. Domoto Koichi (Kinki Kids) / Akanishi Jin (KAT-TUN) / Tanaka Koki (KAT-TUN)EL IDOL QUE ENCAJA EN LA IMAGEN ATRACTIVA/ SEXY

01. Akanishi Jin (KAT-TUN)

02. Matsumoto Jun (Arashi)

03. Yamada Ryosuke (HSJ)

04. Yamashita Tomohisa (NEWS)

05. Takaki Yuya (HSJ)

07. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

09. Okura Tadayoshi (Kanjani8)

10. Nishikido Ryo (Kanjani8 / NEWS)

EL IDOL QUE LUCE BIEN CON LENTES

01. Ninomiya Kazunari (Arashi)

02. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

03. Inoo Kei (HSJ)

04. Okamoto Keito (HSJ)

05. Sakurai Sho (Arashi)

06. Nishikido Ryo (Kanjani8 / NEWS) / Akanishi Jin (KAT-TUN) / Yamada Ryosuke (HSJ)

07. Takaki Yuya (HSJ)

08. Matsumoto Jun (Arashi)

10. Yamashita Tomohisa (NEWS) / Yabu Kota (HSJ)

EL IDOL QUE DESEARÍA COMO MAYORDOMO

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Sakurai Sho (Arashi)

03. Matsumoto Jun (Arashi)

04. Ninomiya Kazunari (Arashi)

05. Yamashita Tomohisa (NEWS)

06. Arioka Daiki (HSJ)

07. Ohno Satoshi (Arashi) / Aiba Masaki (Arashi) / Takaki Yuya (HSJ) / Okamoto Keito (HSJ)

08. Taguchi Junnosuke (KAT-TUN)

09. Chinen Yuuri (HSJ) / Inoo Kei (HSJ) / Ikuta Toma

10. Okura Tadayoshi (Kanjani8) / Akanishi Jin (KAT-TUN) / Nakajima Yuto (HSJ) / Yabu Kota (HSJ)

EL IDOL QUE LUCE BIEN VESTIDO DE MUJER

01. Chinen Yuuri (HSJ)

02. Yamada Ryosuke (HSJ)

04. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Tegoshi Yuya (NEWS)

05. Sakurai Sho (Arashi)

06. Yasuda Shota (Kanjani8)

07. Akanishi Jin (KAT-TUN)

08. Kamenashi Kazuya

09. Aiba Masaki (Arashi) / Ueda Tatsuya (KAT-TUN) / Morimoto Ryutaro (HSJ)

10. Shibutani Subaru (Kanjani8) / Okura Tadayoshi (Kanjani8)EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA UN HÉROE DE LA JUSTICIA

01. Sakurai Sho (Arashi)

02. Yamada Ryosuke (HSJ)

03. Arioka Daiki (HSJ)

04. Chinen Yuuri (HSJ)

05. Ohno Satoshi (Arashi)

06. Aiba Masaki (Arashi)

08. Matsumoto Jun (Arashi)

09. Tanaka Koki (KAT-TUN)

10. Nakajima Yuto (HSJ)

EL IDOL QUE DESEAS VER ACTUANDO COMO UN PERSONAJE MALO

01. Nishikido Ryo (Kanjani8/NEWS)

02. Tanaka Koki (KAT-TUN)

03. Matsumoto Jun (Arashi)

04. Ohno Satoshi (Arashi)

05. Yokoyama You (Kanjani8)  / Takaki Yuya (HSJ)

06. Yamada Ryosuke (HSJ)

07. Ninomiya Kazunari (Arashi)

08. Akanishi Jin (KAT-TUN)

09. Chinen Yuuri (HSJ)

10. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

EL IDOL QUE DESEAS VER COMO SAMURAI

01. Okura Tadayoshi (Kanjani8)

02. Ohno Satoshi (Arashi)

03. Takazawa Hideaki (Tackey & Tsubasa)

04. Tanaka Koki (KAT-TUN) / Yamada Ryosuke (HSJ)

05. Matsumoto Jun (Arashi)

06. Takaki Yuya (HSJ)

08. Arioka Daiki (HSJ)

09. Nakamaru Yuichi (KAT-TUN)

10. Imai Tsubasa (Tackey & Tsubasa) / Sakurai Sho (Arashi) / Shibutani Subaru (Kanjani8) / Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

EL IDOL QUE DESEAS VER COMO UN FAMOSO DETECTIVE O POLICÍA

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Domoto Tsuyoshi (Kinki Kids)

03. Ikuta Toma

04. Ninomiya Kazunari (Arashi)

05. Sakurai Sho (Arashi)

06. Kamenashi Kazuya

07. Matsumoto Jun (Arashi)

08. Akanishi Jin (KAT-TUN)

09. Inoo Kei (HSJ)

10. Koyama Keiichiro (NEWS) / Murakami Shingo (Kanjani8)EL IDOL QUE DESEAS QUE SEA TU MASCOTA

01. Chinen Yuuri (HSJ)

02. Morimoto Shintaro (Johnny’s Jr.)

03. Ninomiya Kazunari (Arashi)

04. Yamada Ryosuke (HSJ)

05. Ohno Satoshi (Arashi)

06. Yasuda Shota (Kanjani8)

07. Aiba Masaki (Arashi)

08. Matsumoto Jun (Arashi)

09. Tegoshi Yuya (NEWS)

10. Ueda Tatsuya (KAT-TUN)

EL IDOL QUE DESEAS VER EN UN MANZAI (PARODIA DE COMEDIA)

01. Hikaru Yaotome  (HSJ)

02. Aiba Masaki (Arashi)

03. Murakami Shingo (Kanjani8)

04.Yokoyama You (Kanjani8)

05. Yamada Ryosuke (HSJ)

06. Maruyama Ryuhei (Kanjani8)

07. Ohno Satoshi (Arashi) / Ninomiya Kazunari (Arashi)

09. Taguchi Junnosuke (KAT-TUN)

10. Nakamaru Yuichi (KAT-TUN)

EL IDOL CON EL QUE QUISIERAS TRABAJAR MEDIO TIEMPO

01. Yamada Ryosuke (HSJ)

02. Aiba Masaki (Arashi)

03. Nakajima Yuto (HSJ)

04. Ninomiya Kazunari (Arashi) / Matsumoto Jun (Arashi)

05. Arioka Daiki (HSJ)

06. Sakurai Sho (Arashi)

07. Ohno Satoshi (Arashi) / Yasuda Shota (Kanjani8) / Hikaru Yaotome (HSJ)

08. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

09. Yokoyama You (Kanjani8)

10. Akanishi Jin (KAT-TUN) / Koyama Keiichiro (NEWS) / Okura Tadayoshi (Kanjani8)


pd: En los rankigs si faltan lugares es porque no teniamos información… si pueden aportar estaremos muy agradecidas =)…

O-tanyoubi Omedetou Yabu Kota-kun!!!

En un dia como hoy, hace 20 añitos nacio Yubu-kun!!!


Le deseamos de todo corazon lo mejor en este día… Y además hoy cumple la mayoría de edad!!!!


Hoy en su cumpleaños, le decimos….


O-Tanyoubi Omedetou!!!!


Feliz Cumpleaños!!!


Happy Birthday!!!!!


Del equipo de SakuraiPi…

Hey! Say! JUMP Discografia


Aqui esta la discografía de Hey!Say!JUMP….  Disfrutenla…


Singles

2010-02-24 Hitomi No Screen


Tracklist

 1. 瞳のスクリーン (Hitomi no Screen)
 2. 輝きデイズ / Hey! Say! 7  (Kagayaki Days / Hey! Say! 7)
 3. Romeo & Juliet
 4. 瞳のスクリーン (Original Karaoke)
 5. 輝きデイズ (Original Karaoke) / Hey! Say! 7
 6. Romeo & Juliet (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI


2008-10-22 Mayonaka no Shadow Boy

Tracklist

 1. Mayonaka no Shadow Boy
 2. School Kakumei
 3. Deep night Kimi Omou
 4. Mayonaka no Shadow Boy (Original Karaoke)
 5. School Kakumei (Original Karaoke)
 6. Deep night Kimi Omou (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI


2008-07-23 Your Seed

Tracklist

 1. Your Seed
 2. Bouken Rider
 3. Your Seed (Original Karaoke)
 4. Bouken Rider (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI


2008-05-21 Dreams Come True

Tracklist

 1. Dreams come true
 2. Oretachi no Seishun (Takaki Yuya)
 3. Chance to Change
 4. Dreams come true (Original Karaoke)
 5. Oretachi no Seishun Original Karaoke)
 6. Chance to Change (OriginaKaraoke)

DESCARGA AQUI


2007-11-14 Ultra Music Power

Tracklist

 1. Ultra Music Power
 2. Star Time
 3. Too Shy
 4. Ultra Music Power (Original Karaoke)
 5. Star Time (Original Karaoke)
 6. Too Shy (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI


Hey!Say!7

2007-08-01 Hey! Say!

Tracklist

 1. Hey! Say!
 2. BON BON
 3. I wo kure
 4. Hey! Say! (Original Karaoke)
 5. BON BON (Original Karaoke)
 6. I wo kure (Original Karaoke)

DESCARGA AQUI


Videos

 1. Mayonaka no Shadow Boy / 真夜中のシャドーボーイ
 2. Your Seed
 3. Ultra Music Power / オリジナル・カラオケ
 4. Dreams come True / オリジナル・カラオケ

MORIMOTO RYUUTARO PROFILE


Nombre: 森本龍太郞
Nombre Romaji: Morimoto Ryuutarou
Nickname: Morimoto-kun
Posición: Vocal / Actor
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 06/04/1995 (06 de Abril)
Lugar de Nacimiento: Prefectura de Kanagawa – Japón
Tipo de sangre: A
Estatura: 169 m
Peso: 52 Kg
Color Favorito: ¿?
Sempai que Admira: Takizawa Hideaki
Familia: Padre / Madre / Hermano pequeño (Shintaro Morimoto) / Hermana
Sub. Grupos: J.J. Express / Hey! Say! 7

Curiosidades: Entró en la Johnny’s junto con Suzuki Yuta, Fukuzawa Tatsuya y Yamada Ryosuke en el Ya-Ya-yah Show (TV-Tokyo).


Biografía:
Se unió a la Johnny’s Entertainment el 02/11/2004. Es el miembro mas joven del grupo. Aunque es el miembro mas joven tiene una voz increíble y la más aguda de todos. Su hermano pequeño Morimoto Shintaro, también pertenece a la Johnny, los dos son llamados “los Hermanos Morimoto”. El día 16/06/2009 salió a la luz una noticia en el que contaba que Ryutaro estaba siendo acosado por un fan, ese mismo día se citaron en un restaurante familiar de Yokohama en el que Ryutaro quería conseguir persuadirlo para que deje de acosarle, pero no salió como él lo planeo, el chico saco un cuchillo amenazándole de no llamar a la policía, en un intento de llamar a su familiar este arrebato el teléfono y huyo corriendo, mas tarde fue encontrado por la polícia.Drama:

– Juken no Kamisama (NTV – 2007)

Programa de TV:

– Showa x Heisei (2009)
– Heisei Families (2008)
– Hyakushiki (2007)
– The Shonen Club (2004)

Videos Musicales:

– Seishun Amigo (Shuuji to Akira)
– Venus (Tackey & Tsubasa)
– Fever to Future (Golf & Mike)

CF / Anuncios:

– Deca Sporta / Wii (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)


Créditos: Yume

CHINEN YURI PROFILE


Nombre: 知念 侑李
Nombre Romaji: Chinen Yuri
Nickname: Yuri / Chii
Posición: Vocal / Actor
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 30/11/1993 (30 de Noviembre)
Lugar de Nacimiento: Hamamatsu – Japón
Tipo de sangre: AB
Estatura: 160 m
Peso: 45 Kg
Color Favorito: ¿?
Familia: Padre Takashi Chinen / Madre Oozawa Yuuri / Hermana
Sempai que Admira: Ohno Satoshi
Sub. Grupos: Hey! Say! 7 / NYC Boys

Curiosidades: Ha estado estudiando Ballet. Uno de los motivos por el quería entrar a la Johnny’s era por que admira/respeta muchísimo a Ohno Satoshi. Es el miembro más pequeño de altura. Sus padres le pusieron Yuuri porque querían un nombre que sonase tanto para un chico como para una chica. Se le da muy bien la acrobacia desde los 4 años. Se le da bien bailar Jazz, ya que su madre le influencio.Biografía:
Se unió a la Jhonny’s el 02/06/2003 como aprendiz, Arioka Daiki también se unió al mismo tiempo. En el 2007 se traslado a la capital de Tokio. Su padre gano una medalla de bronce en las olympic gymnasti games. Aunque no es el miembro mas joven es el más bajito del grupo, por este motivo es llamado “the little giant”. Es zurdo y le gusta que le presten atención, arioka daiki y takaki yuya son los que más están con él. En el 2009 es escogido para pertenecer a un sub-grup el cual apoyaría a la selección japonesa de Voleibol, el grupo se llama NYC Boys.


Película:

– Sword of the Stranger (2007 – Voz)
– Nin x Nin: Ninja Hatori-kun (2004)

Drama:

– Scrap Teacher (2008)
– Sensei Wa Erai! (2008)
– 1 Pound no Fukuin (2008 – Cap. 3)
– Yukan Club (2007 – Cap. 2)
– Nanako to Nanao (2004)

Programa de TV:

– School Kakumei! (2009)
– Hyakushiki
– Shonen Club
– Heisei Families!

Solos:

– Ookiku Nara – boku
– On the Wind
– Stars In Heaven (Con Yamada Ryosuke)
– Kawaii Kimi no Kota da Mono

CF / Anuncios:

– Volleyball 2009
– Deca Sporta / Wii (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)Créditos: Yume

NAKAJIMA YUTO PROFILE


Nombre: 中島 裕翔
Nombre Romaji: Nakajima Yuto
Nickname: Nakaji / Naka-chan
Posición: Vocal / Actor
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 10/08/1993 (10 de Agosto)
Lugar de Nacimiento: Tokyo – Japón
Tipo de sangre: A
Estatura: 169 m
Peso: 47 Kg
Color Favorito: Amarillo / Naranja
Familia: Padre / Madre Yumiko / Hermano pequeño Raiya Nakayima
Sempai que Admira: Takizawa Hideaki
Sub. Grupos: Hey! Say! 7

Curiosidades: Es muy flexible. Le gustan mucho los insectos y los animales, a tenido varios animales. Tiene una voz parecida a Takizawa Hideaki.


Biografía:
Se unió a la Johnny’s el 28/03/2004, en su 5º año de escuela primaria tenía mucha popularidad se debe a los numerosos trabajos que realizaba con sus sempais. Esta muy unido a los miembros de KATTUN sobre todo a Kamenashi Kazuya. Es un gran bailarín, hasta tiene solos en baile.Drama:

– Scrap Teacher (2008)
– Sensei Wa Erai! (2008)
– Primadam (2006)
– Nobuta Wo Producer (2005)
– Engine (2005)

Programa de TV:

– Heisei Families!
– Hyakushiki
– The Shounen Club
– Youtachi
– Ya-Ya-yah show

Videos Musicales:

– Seishun Amigo (Shuji to Akira)
– Jibum No Tame Ni (Tokio)

Solos:

– Uruwashi no Bad Girl
– D.N.A

CF / Anuncios:

– Deca Sporta / Wii (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)
– Bennese Getting ready / secondary school (2005)Créditos: Yume

YAMADA RYOSUKE PROFILE


Nombre: 山田凉介
Nombre Romaji: Yamada Ryosuke
Nickname: Yama-chan / Ryo-chan
Posición: Vocal / Actor
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 09/05/1993 (09 de Mayo)
Lugar de Nacimiento: Tokio – Japón
Tipo de sangre: B
Estatura: 161 m
Peso: 46 Kg
Color Favorito: Blanco / Naranja
Familia: Padre / Madre / Hermana Mayor / Hermana Pequeña
Sempai que Admira: Domoto Koichi
Sub. Grupos: Hey! Say! 7 / NYC Boys

Curiosidades: El motivo de entrar en la Johnny’s fue porque su madre le mando a la audición sin que se enterase él. Le gusta jugar al Futbol. Se le da muy bien imitar y siempre está practicando. Se le da bien cocinar y pescar.Biografía:
Se unió a la Johnny’s el 12/08/2004, participó en los Pv’s del Seishun amigo, Fever to future y el Venus. Dice que no quiere tener novia por el momento porque quiere tener más éxito en su carrera. En la filmación del pv Ultra Music Power, él y Nakajima Yuto, lucharon por quien sería el hermano mayor de Chinen Yuuri. Le tiene miedo a los fantasmas, aviones y a los lugares oscuros. Se lleva muy bien con Nakajima Yuto. Antes debutar como cantante, debuto como actor hasta el momento ya lleva participado en varios Doramas en la que la mayoría son papeles principales. En el 2009 es escogido para formar parte del Sub-Grupo DYC Boys, el cual está formado para apoyar a la selección japonesa de Voleibol.Drama:

– Niini no Koto wo Wasurenaide (2009)
– Scrap Teacher (2008)
– Furuhata Chugakusei (2008)
– Sensei Wa Erai! (2008)
– 1 Pound no Fukuin (2008)
– Tantei Gakuen Q (2006)

Programa de TV:

– School Kakumei! (2009)
– Showa x Heisei (2008)
– Hyakushiki (2007)
– Heisei Families (2007)
– Youtachi (2004)
– The Shonen Club (2004)
– Ya-Ya-yah (2004)

Videos Musicales:

– Venus (Tackey and Tsubasa)
– Fever to Future (Golf & Mike)
– Seishun Amigo (shuuji to Akira)

Solos:

– Perfume
– Asia no Yoru
– Moonlight

CF / Anuncios:

– Volleyball (2009)
– Deca Sporta / Wii (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)


Créditos: Yume

KEITO OKAMOTO PROFILE


Nombre: 岡本 圭人
Nombre Romaji: Keito Okamoto
Nickname: Keito-kun
Posición: Vocal
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 01/04/1993 (01 de Abril)
Lugar de Nacimiento: Osaka – Japón
Tipo de sangre: O
Estatura: 170 m
Peso: 48 Kg
Color Favorito: Azul
Familia: Padre Kenichi Okamoto / Madre Nishi Katsue
Sempai que Admira: Takuya Kimura
Sub. Grupos: Hey! Say! 7

Curiosidades: Se le da muy bien tocar la guitarra. Su sueño infantil fue ser médico. Le gusta el anime Doraemon. Su padre es miembro de la banda de rock Otokogumi y también un sempai de la Johnny’s, mientras que su madre es modelo, actualmente sus padres están divorciados. Desde los 10 años hasta los 14 años vivió en Inglaterra, por lo que se le da muy bien el ingles.Biografía:
Entro en la Jhonny’s el 14/08/2006. Es el hijo de Okamoto Kenichi miembro de Otokogumi y que hasta el momento había estado estudiando en el extranjero (Londres) por lo que no se lo ha visto mucho por los programas o espectáculos relacionados con los Johnny’s, cuando vuelve a Japón se instala en la zona metropolitana de Tokio. De todos los miembros es el que mejor sabe hablar ingles, ya que estuvo en Inglaterra en el que acudió a varias escuelas (Homefield school, Brandeston Hall y Framlingham College). Es involuntariamente gracioso.


Programa de TV:

– Hesei Families!
– Hyakushiki
– The Shounen club

CF / Anuncios:

– Deca Sporta / Wii (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)


Créditos: Yume

ARIOKA DAIKI PROFILE


Nombre: 有岡 大貴
Nombre Romaji: Arioka Daiki
Nickname: Dai-chan
Posición: Vocal / Actor
Compañía: Johnny’s Entertainment
Debut: 2007
Fecha de Nacimiento: 15/04/1991 (15 de Abril)
Lugar de Nacimiento: Chiba – Japón
Tipo de sangre: A
Estatura: 1.63 m
Peso: 47 Kg
Color Favorito: ¿?
Familia: Padre / Madre / Hermano Mayor
Sempai que Admira: Katori Shingo
Sub. Grupos: Hey! Say! BEST

Curiosidades: Le gusta el futbol estuvo en un club de futbol en primaria. Su música favorita es el hip-Hop y R&B. Piensa que el es Kawaii, pero él quiere ser Kakkoii. Asistio a la misma escuela de Yabu y Hikari. Piensa que el comer pescado y leche le hará crecer más rápido ya que no está conforme con su estatura. Una de las razones por la que quiso entrar en la Johnny’s es porque su madre sabia que le gustaba el grupo SMAP y ella envió la solicitud. Quiere que Takaki deje de cantar canciones de navidad en pleno verano.Biografía:
Entro en la Jhonny’s el 02/06/2003, al igual que chinen yuuri que entro al mismo tiempo. El 03 de abril de ese mismo año comenzó sus actividades con hey! say! 7. Nació en la ciudad de chiba, pero después se mudo a la zona metropolitana de Tokio.Drama:

– Scrap Teacher (NTV – 2008)
– Sensei Wa Erai! (NTV – 2008)
– Engine (Fuji TV – 2005)
– Saigo no Bengonin (NTV – 2003)
– Gao Ranger (TV Asahi – 2001)

Programa de TV:

– Hyakushiki
– Hadaka no Shounen
– Hi! Heisei!
– Shounen Club
– Ya-Ya-yah Show

CF / Anuncios:

– Deca sporta 2 / Wii Sports (2009)
– Housefood Ozack (2008)
– Hataraku Hito 2 / Baby sitte – Wii (2008)
– Hataraku Hito / Body-builde – Wii (2008)
– Deca Sporta / Wii sports (2008)
– FIVB Volleyball (World Cup – 2007)Créditos: Yume